ZZOK
BIP

 

 

 

Informacja

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. informuje, że 24 stycznia 2018 r. utworzono Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr ten stanowi część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) i zawiera, między innymi, informacje o podmiotach prowadzących transport odpadów na podstawie art. 49 i 238 ust. 1 ustawy o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992).

 Zgodnie z art. 233 ustawy o odpadach zezwolenia na transport odpadów wydawane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do czasu złożenia przez podmiot transportujący odpady wniosku o wpis do Rejestru lub do dnia wpisu do Rejestru z urzędu przez Marszałka Województwa właściwego dla siedziby podmiotu. Ostatecznym terminem zachowania ważności w/w zezwoleń jest 24 lipca 2018 r.

Podmiot transportujący będzie mógł nadal realizować działalność w tym zakresie, o ile będzie figurował we wspomnianym Rejestrze posiadając nadany indywidualny numer rejestrowy oraz będzie posiadał uzupełniony Dział VII odnoszący się do transportu odpadów z wyszczególnionymi kodami odpadów zezwolonymi do transportowania. Samo figurowanie w rejestrze jest zatem niewystarczające, bez wypełnionego Działu VII, do przewożenia odpadów zgodnie z prawem. Dział VII wypełniany jest na wniosek podmiotu. Wniosek ten jest dostępny na stronie: https://www.bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania. O szczegóły prosimy dowiadywać się w Urzędzie Marszałkowskim właściwym dla Państwa siedziby.

W związku z tym informujemy, że w przypadku braku figurowania w Rejestrze, bądź nieposiadania w nim wypełnionego Działu VII, z odpowiednim kodem odpadu dopuszczonym do transportu po 24 lipca 2018 r., odpady transportowane pojazdami tych przewoźników Zakład nie będzie mógł przyjąć i/lub nie będzie mógł wydać żadnych odpadów, których ZZOK jest posiadaczem.

W celu uniknięcia problemów i nieporozumień bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na omawiane zagadnienie i dopełnienie wszystkich formalności administracyjnych w terminie, dla utrzymania nieprzerwanej pozytywnej współpracy z nami.

 

 

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ADAMKACH k. RADZYNIA PODLASKIEGO Sp. z o.o.

Biała 185b, 21-300 Radzyń Podlaski

Tel. (83) 311-70-61

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. - instalacja

Biała 185b, 21-300 Radzyń Podlaski

Tel. (83) 311-70-60

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.