Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci
AKCEPTUJĘ

Ułatwienia dostępu

Projekty UE

 


Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.

realizuje projekt w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku
Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 r.

Projekt realizowany jest pod nazwą:

Budowa instalacji fotowoltaicznej dachowej o mocy 49,92 kWp w miejscowości Biała

Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach
k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. poprzez zróżnicowanie źródeł energii elektrycznej 

Wartość projektu: 195 456,19 zł
       Wysokość dofinansowania: 71 508,36 zł

 


 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k/Radzynia Podlaskiego

uczestniczy w projekcie partnerskim w ramach osi Priorytetowej 6
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów,
Działania 6.3 - Gospodarka odpadami
Regionalnego programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020r.

Projekt realizowany jest pod nazwą:

Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów
w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK