ZZOK
BIP

 

 

 

Komunikaty

Uwaga - Komunikat o zmianie cennika:

Informujemy, że na mocy uchwały Zarządu Spółki zmianie ulega aktualnie obowiązujący cennik za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Spółki Nr 6 z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Zmianie ulegają następujące pozycje cennika:

Lp. Nr pozycji w cenniku Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena netto PLN za 1 Mg Cena brutto PLN za 1 Mg
1 1 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 140,00 151,20
2  35 20 01 08 Odpady kuchenne biodegradowalne 140,00 151,20
3 39 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji   140,00  151,20

 Powyższe zmiany obowiązują w okresie od dnia 01 sierpnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

 Uwaga - Komunikat dla przedsiębiorców dostarczających odpady komunalne do Zakładu:

Od dnia 18 lipca 2013 r. Zakład pracuje w godzinach od 7.00 do 19.30 w dni robocze.

W tym czasie odbywa się przyjmowanie odpadów od dostawców. Zakład przyjmuje także odpady komunalne w soboty w godzinach od 14.00 do 16.00 bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat. Przyjmowanie odpadów komunalnych od dostawców w innym czasie niż wymieniony odbywać się będzie na podstawie każdorazowych uzgodnień telefonicznych pod nr telefonu 83 343-16-32 czynnym w godzinach od 7.00 do 15.00. Uzgodnienia te dotyczą: czasu dostawy, rodzaju i ilości odpadów oraz opłat dodatkowych ponoszonych za ich przyjęcie.

 

Uwaga - Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gmin: Kąkolewnica i Ulan – Majorat i dostarczających te odpady do ZZOK w Adamkach powinni posiadać podpisaną umowę na odbiór tych odpadów z ZZOK w Adamkach. Wzór umowy w zakładce „Działalność – przyjęcie odpadów”.

Uwaga - Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gmin Adamów, Krzywda, Stanin, Wola Mysłowska, Siemień i Stoczek Łukowski (Gmina Miejska), mający obowiązek dostarczania zmieszanych odpadów komunalnych, zielonych selektywnie zebranych do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach SP. z o.o., powinni zwrócić się do Zarządu ZZOK w Adamkach w celu podpisania umowy na odbiór odpadów. Wzór umowy w zakładce "Działalność - przyjęcie odpadów".

 

Uwaga - Wzór umowy pomiędzy Przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne z terenu Gmin położonych w Regionie Północno - Zachodnim, a ZZOK w Adamkach na przyjęcie odpadów po 1 lipca 2013 r. wraz z załącznikiem "Opis standardów frakcji" znajduje się w zakładce "Działalność - przyjęcie odpadów".


ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ADAMKACH k. RADZYNIA PODLASKIEGO Sp. z o.o.

Biała 185b, 21-300 Radzyń Podlaski

Tel. (83) 311-70-61

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. - instalacja

Biała 185b, 21-300 Radzyń Podlaski

Tel. (83) 311-70-60

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.