Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci
AKCEPTUJĘ

Ułatwienia dostępu

Relacja ze szkolenia z zakresu kompleksowej gospodarki odpadami

Z inicjatywy Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach 23 października odbyło się szkolenie z zakresu kompleksowej gospodarki odpadami w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

Uczestniczyli w nim kierownicy i pracownicy referatów zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi w jednostkach samorządowych, przedstawiciele firm odbierających odpady, nauczyciele placówek oświatowych podległych Gminom oraz osoby zainteresowane.
Prelegentem na tym spotkaniu był przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej pan Krzysztof Kawczyński. Szkolenie podzielone było na część wykładową oraz część warsztatową. Wstępu dokonał prezes ZZOK pan Jerzy Kułak przedstawiając funkcjonowanie nowych zasad gospodarowania odpadami w Regionie Północno-Zachodnim oraz samej instalacji ZZOK w Adamkach. Następnie rozpoczęła się część wykładowa, w której p. Krzysztof Kawczyński wyjaśniał słuchaczom m.in. takie zagadnienia jak kierunki i cele w gospodarce odpadami w Unii Europejskiej, efektywna gospodarka odpadami w gminie, problemy i zagrożenia związane z wprowadzeniem nowej Ustawy o odpadach, czy omówienie Krajowego Planu Zapobiegania Odpadom. Uczestnicy dowiedzieli się także w jaki sposób jest realizowana gospodarka odpadami w różnych krajach UE z porównaniem do obecnego stanu w Polsce. Wyświetlono również film pt. „Milion ton śmieci” ukazujący m.in. zmiany w morfologii odpadów jakie zaszły od lat 80. do czasów obecnych, problematykę tzw. „dzikich wysypisk śmieci” oraz korzyści z istnienia instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na przykładzie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k. Ełku.
W części warsztatowej odbyła się dyskusja, w której wymieniano się spostrzeżeniami związanymi z funkcjonowaniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązującym na terenie Gmin Rejonu Północno-Zachodniego. Przedstawiano różne uwagi oraz sugestie jak usprawnić ten system, a także jak zachęcać mieszkańców do segregacji odpadów oraz jak sprawiedliwie naliczać opłaty z tego tytułu.
Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem, a wymiana doświadczeń i wiedzy oceniono jako cenną możliwość dla wszystkich, którym bliskie są sprawy związane z ochroną środowiska, przez co przedstawiono propozycję organizowania tego typu przedsięwzięć cyklicznie. O ewentualnym kolejnym spotkaniu z pewnością będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej.
Pragniemy dodać, że szkolenie to zrealizowano dzięki współpracy z Organizacją Odzysku Opakowań Rekopol S.A.