Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci
AKCEPTUJĘ

Ułatwienia dostępu

Co wrzucać do kosza, czyli młodzież szkolna z wycieczką edukacyjną po zakładzie.

14 maja 2015 roku Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. gościł wycieczkę uczniów z Gimnazjum Nr 1 w Radzyniu Podlaskim.

Była ona zorganizowana przez Urząd Miasta Radzyń Podlaski w ramach edukacji ekologicznej. Wycieczka ta miała na celu zaznajomienie młodzieży z problematyką gospodarki odpadami. Omówiono w skrócie odpady komunalne, segregację odpadów i gospodarkę nimi. Następnie uczniowie, podążając drogą jaką przebywają dostarczane do naszego zakładu odpady, dowiedzieli się i zaobserwowali jak działają poszczególne urządzenia linii technologicznej sortowni, wśród nich m.in. rozrywarka worków, sito bębnowe, prasa kanałowa, czy separator magnetyczny. Mieli także możliwość zobaczenia stanowisk pracy w kabinie sortowniczej. Następnie pokazano im pryzmy odpadów zielonych zbieranych selektywnie oraz kompostownię kontenerową przetwarzającą frakcję podsitową, kładąc nacisk na rolę i celowość biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Uczniowie zobaczyli następnie składowisko, gdzie dowiedzieli się jakie odpady są składowane, jakie nie powinny być składowane oraz wymieniono te, które wykorzystuje się w celu ich odzysku na kwaterze, jak np. popiół. Przy tej okazji zaznaczono szkodliwość nieprofesjonalnego spalania odpadów. Na koniec gimnazjaliści zobaczyli magazyn surowców wtórnych, gdzie sprasowane bele tych surowców oczekują na transport do odpowiednich zakładów. Uświadomiono im, że bez segregacji odpadów znajdujące się tu surowce, trafiłyby, na wcześniej zwiedzone, składowisko.
Wycieczkę oprowadzał pracownik zakładu – Adam Borowik. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Na zakończenie razem z pracownikami Urzędu Miasta i nauczycielami zgodzono się co do celowości takich przedsięwzięć. Wobec tego ZZOK w Adamkach jest otwarty na współpracę w tym zakresie z innymi placówkami edukacyjnymi z Regionu Północno-Zachodniego.