Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci
AKCEPTUJĘ

Nowa kompostownia uruchomiona

26 kwietnia 2016 roku podpisano umowę na realizację zadania „Zaprojektowanie i budowa kompostowni o wydajności 9 700 Mg/rok z zadaszonym placem na dojrzewanie kompostu i zbiornikiem podziemnym na wody opadowe wykorzystane do nawadniania kompostu oraz zbiornikiem na odcieki technologiczne.”

Podpisano ją pomiędzy Zamawiającym tj. Zakładem Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o., a Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym na realizację tej inwestycji – przedsiębiorstwem AK NOVA Sp. z o.o. z Poznania.

Budowę rozpoczęto 22 lipca 2016 roku. Prace przebiegały bardzo sprawnie w związku z czym obiekt kompostowni był już praktycznie gotowy pod koniec listopada, kiedy to nastąpiły próby rozruchowe. Składa się on z czterech szczelnych, żelbetowych bioreaktorów działających niezależnie od siebie, każdy z aktywnym systemem napowietrzania i odprowadzania powietrza poprocesowego oczyszczanego przy użyciu płuczki wodnej i biofiltra, systemu zraszania oraz systemu odprowadzania odcieków. Dodatkowo posiada on boks technologiczny do magazynowania materiału, który będzie poddany stabilizacji tlenowej. Na kompleks nowej kompostowni składa się ponadto zadaszony plac dojrzewania stabilizatu, plac dojrzewania kompostu oraz plac magazynowy dla dojrzałego kompostu jako gotowego środka poprawiającego właściwości gleby. Kompostownia jest przystosowana do przetwarzania biologicznego 9 700 Mg odpadów w ciągu roku.

16 grudnia 2016 roku o godzinie 11:00 odbyło się uroczyste otwarcie i przecięcie wstęgi na nowo wybudowanym obiekcie. Wśród gości zaproszonych przez Prezesa Zarządu ZZOK Pana Jerzego Kułaka swoją obecnością zaszczycili m.in.: marszałek województwa lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski, przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego (ZKGPR) Pan Jerzy Rębek, przewodniczący Zarządu ZKGPR Pan Stanisław Jóźwik, członek Zarządu AK NOVA Pan Marian Peksa, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pan Leszek Żelazny, przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej Pan Krzysztof Kawczyński, prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Komunalnik”, Pan Jerzy Starypan, starosta radzyński Pan Lucjan Kotwica oraz burmistrzowie, wójtowie gmin z terenu Północno-Zachodniego regionu gospodarki odpadami, prezesi zarządów sąsiednich instalacji i partnerzy biznesowi ZZOK.

27 grudnia 2016 roku natomiast odbył się odbiór omawianego obiektu. Powołana komisja do odbioru inwestycji złożona z przedstawicieli ZZOK w Adamkach, Inspektorów Nadzoru oraz Przedstawicieli przedsiębiorstwa AK NOVA. W związku ze sprawnym i terminowym wykonaniem prac nie wniesiono uwag i dokonano odbioru obiektu, kończąc tym samym realizację zadania będącego przedmiotem umowy.

Nowa kompostownia pozwoli naszej instalacji w Adamkach sprawniej przetwarzać odpady biodegradowalne, a także przybliży uzyskanie statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Północno-Zachodniego.

Wierzymy również, że jest to pierwszy krok do dalszego rozwoju naszej Spółki mający na celu stałe udoskonalanie świadczonych usług w zakresie gospodarki odpadami z korzyścią dla mieszkańców naszego Regionu oraz środowiska naturalnego.