Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci
AKCEPTUJĘ

Ułatwienia dostępu

Sprawozdawczość i selektywna zbiórka – problemy i wyzwania

29 sierpnia 2017 r. odbyło się kolejne szkolenie zorganizowane przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Miało ono miejsce, podobnie jak przy poprzednich spotkaniach, w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

Tematem tego spotkania, podzielonego na dwie części, była szeroko pojęta selektywna zbiórka odpadów komunalnych oraz sprawozdawczość z zakresu gospodarki odpadami w gminach. W związku z tym zaproszono do uczestnictwa w szkoleniu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego Regionu Północno-Zachodniego, zaś jako prelegentów pracowników Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – panią Ewę Gawryszuk oraz pana Macieja Cąbrzyńskiego.

W pierwszej części zaproszeni eksperci przedstawili główne problemy związane z przygotowaniem i złożeniem sprawozdań, które jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane składać rokrocznie do Urzędu Marszałkowskiego, omówili najczęściej popełniane błędy oraz służyli radą i pomocą w przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tego tematu, które pojawiły się w trakcie dyskusji.

Część drugą stanowiło omówienie problematyki selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Regionie Północno-Zachodnim poprowadzone przez Prezesa ZZOK pana Jerzego Kułaka oraz konieczności wprowadzenia zmian w regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminach w związku z wejściem w życie zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Zwrócono szczególną uwagę na frakcję popiołów, frakcję odpadów pozostałych zbieranych selektywnie i bardzo duży stopień jej zróżnicowania oraz na konieczność rozdzielnego zbierania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji i biodegradowalnych odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni. W trakcie dyskusji ZZOK w Adamkach zadeklarował chęć pomocy doradczej w trakcie przygotowywań nowych regulaminów w gminach. Już teraz zachęcamy do korzystania w tym celu z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej w zakładce Kontakt.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i prelegentom za obecność na szkoleniu i już teraz zapraszamy na spotkanie kolejne, o którym poinformujemy niebawem.