Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci
AKCEPTUJĘ

AKTUALNOŚCI

Ważne wydarzenia w ZZOK

Uprzejmie informujemy, że w dniach 7 i 13 marca br. na terenie ZZOK w Adamkach miały miejsce ważne dla zakładu wydarzenia: 7 marca odbyła się wizyta radnych Rady Miejskiej w Łukowie pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego Rady, Pana Zygmunta Celińskiego, z udziałem Burmistrza Pana Dariusza Szustka.

Czytaj więcej...

Podsumowanie miesięcy

Szanowni Państwo. Od pierwszego lipca 2013 r. ruszył długo zapowiadany i oczekiwany system gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzony nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Czytaj więcej...

Informacja - akty prawne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 stycznia 2013 r. ukazał się Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego, gdzie pod poz. 128 ogłoszona została Uchwała Nr XXVIII/479/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017".

Czytaj więcej...

Zamówienia publiczne, przetargi

JAK SEGREGOWAĆ ?

Unia Europejska

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k/Radzynia Podlaskiego

uczestniczy w projekcie partnerskim w ramach osi Priorytetowej 6
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów,
Działania 6.3 - Gospodarka odpadami
Regionalnego programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020r.
Projekt realizowany jest pod nazwą:
Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów
w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK