Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci
AKCEPTUJĘ

AKTUALNOŚCI

Segregacja

Uprzejmie informujemy, że zamieszczamy wskazówki i propozycje mogące być przydatnymi do konstruowania Regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminie. Opracowanie to ma na celu zapewnienie najlepszego poziomu recyklingu i ponownego użycia odpadów komunalnych z punktu widzenia technologii przetwarzania odpadów komunalnych stosowanych w ZZOK i zachowania wymogów obowiązujących przepisów.

Czytaj więcej...

Informacja o przyjmowaniu zużytych opon

Informujemy, że z dniem 1 września 2017 r. wstrzymujemy przyjmowanie odpadów o kodzie 16 01 03 (zużyte opony) do odwołania.
O możliwości ponownego przyjmowania zużytych opon oraz o terminie, od którego przyjmowanie zostanie wznowione, poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Zamówienia publiczne, przetargi

JAK SEGREGOWAĆ ?

Unia Europejska

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k/Radzynia Podlaskiego

uczestniczy w projekcie partnerskim w ramach osi Priorytetowej 6
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów,
Działania 6.3 - Gospodarka odpadami
Regionalnego programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020r.
Projekt realizowany jest pod nazwą:
Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów
w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK