ZZOK
BIP

.

Zmiana cennika

Informujemy, że na mocy uchwały Zarządu Spółki zmianie ulega aktualnie obowiązujący cennik za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Spółki Nr 6 z dnia 13 kwietnia 2015 r.

 


Zmianie ulegają następujące pozycje cennika:

Lp. Nr pozycji w cenniku Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena netto PLN za 1 Mg Cena brutto PLN za 1 Mg
1 1 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 140,00 151,20
2 35 20 01 08 Odpady kuchenne biodegradowalne 140,00 151,20
3 39 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 140,00 151,20

Powyższe zmiany obowiązują w okresie od dnia 01 sierpnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.