ZZOK
BIP

.

Nowy cennik na 2017 rok

Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2017 r. na mocy uchwały Zarządu Spółki Nr 18/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. zmianie ulega aktualnie obowiązujący cennik za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. stanowiący załącznik Nr 1 do w/w uchwały.

Cennik jest dostępny w zakładce Działalność - Przyjęcie odpadów.