ZZOK
BIP

.

Informacja o przyjmowaniu zużytych opon

Informujemy, że z dniem 1 września 2017 r. wstrzymujemy przyjmowanie odpadów o kodzie 16 01 03 (zużyte opony) do odwołania.
O możliwości ponownego przyjmowania zużytych opon oraz o terminie, od którego przyjmowanie zostanie wznowione, poinformujemy na naszej stronie internetowej.