ZZOK
BIP

.

Segregacja

Uprzejmie informujemy, że zamieszczamy wskazówki i propozycje mogące być przydatnymi do konstruowania Regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminie. Opracowanie to ma na celu zapewnienie najlepszego poziomu recyklingu i ponownego użycia odpadów komunalnych z punktu widzenia technologii przetwarzania odpadów komunalnych stosowanych w ZZOK i zachowania wymogów obowiązujących przepisów.

 

 Sztuka segregacji

Jak segregować odpady