ZZOK
BIP

.

Nowy cennik na 2018 rok

Informujemy, iż od dnia 1 marca 2018 r. na mocy uchwały Zarządu Spółki Nr 1/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. zmianie ulega aktualnie obowiązujący cennik za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. stanowiący załącznik Nr 1 do w/w uchwały.

Cennik jest dostępny w zakładce Działalność - Przyjęcie odpadów