Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci
AKCEPTUJĘ

Informacje RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO,

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Biała 185b, 21-300 Radzyń Podlaski.
2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane osobowe będą przetwarzane:
a. w celu wykonania umów zawieranych przez ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z.o.o. z Klientami, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami, z którymi współpracuje w ramach prowadzonej działalności (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na spółce wynikającego z poszczególnych przepisów prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym podmiotom, osobom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczącego zasad powierzenia danych osobowych.
5. Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów.
8. Ponadto, w związku z prowadzeniem przez administratora monitoringu wizyjnego na terenie zakładu, informujemy, że Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i Klientów oraz ich mienia oraz rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
9. Posiadają Państwo prawo w związku z przetwarzaniem danych osobowych do:
- dostępu do danych osobowych,
- sprostowania danych osobowych,
- usunięcia danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego
10. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy i jej wykonywania. Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie umowy i jej wykonywanie.