ZZOK
BIP

.

Sprzedaż surowców wtórnych

Aktualnie posiadamy do sprzedaży następujące surowce wtórne:

  • Opakowania ze szkła

  • Opakowania z tworzyw sztucznych – PET kolor mix

  • Opakowania z tworzyw sztucznych – twardy plastik

  • Opakowania z tworzyw sztucznych – chemia opakowaniowa miękka

  • Opakowania z tworzyw sztucznych – folia kolor mix

  • Opakowania z metali – złom żelazny

  • Opakowania z metali - złom aluminiowy

  • Opakowania tetrapak

  • Makulatura

  • Paliwo alternatywne RDF


Kontakt:
p. Czesław Marciniak, tel: 601 781 115 w godz. 7 - 15.