Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci
AKCEPTUJĘ

Ułatwienia dostępu

Informacja - akty prawne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 stycznia 2013 r. ukazał się Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego, gdzie pod poz. 128 ogłoszona została Uchwała Nr XXVIII/479/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017".

W załączniku do uchwały w Tabeli 7. Region Północno - Zachodni został wpisany"Zakład Zagospodarowania Odpadów "Adamki" w m. Biała gm. Radzyń Podlaski" jako instalacja przewidziana do zastępczej obsługi regionu w zakresie ujętym w poz. A,B i C tej tabeli.

Uchwała ta wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 31 stycznia 2013 r. i jest aktem prawa miejscowego. Zatem z tym dniem wszystkie zmieszane odpady komunalne, selektywnie zebrane odpady zielone i inne bioodpady oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania powinny być kierowane do tej instalacji.

Do instalacji położonych poza Regionem Północno - Zachodnim ww. odpady mogą być kierowane tylko w przypadku awarii tej instalacji, lub w przypadku braku mocy przerobowych.

Obowiązek ten znalazł potwierdzenie w treści Art. 20 ust. 2, ust. 7 i ust. 8 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ) której przepisy wchodzą w życie 23 stycznia 2013 r.

Uprzejmie informuję, że Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radzyniu Podlaskim ul. Lubelska 5 posiada z dniem 9 stycznia 2013 r. wszystkie wymagane decyzje i pozwolenia do przetwarzania i zagospodarowania odpadów ujętych w pkt. A, B i C Tabeli 7 wymienionego wyżej załącznika do Uchwały Nr XXVIII/479/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego, a także wolne moce przerobowe do przetwarzania odpadów.

Instalacja ( sortownia, kompostownia i składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne znajduje się w miejscowości Biała 185 b, 21-300 Radzyń Podlaski.

Więcej informacji o instalacji na stronie www.zzok-adamki.pl

Ustawodawca w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ) przewidział sankcje za niestosowanie się do obowiązku przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, selektywnie zebranych odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania do innych niż regionalne instalacji. ( Art. 9x ust. 1 pkt 3 i Art. 9j ust. 2 pkt 4 ).

Zapraszamy do współpracy wszystkich przedsiębiorców, którzy odbierają odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Regionu Północno - Zachodniego.

Aktualny cennik stawek opłat za przyjęcie odpadów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zzok-adamki.pl

Informuję, że ZZOK w Adamkach przyjmuje także odpady selektywnie zebrane

Osoby do kontaktu ze strony ZZOK w Adamkach:

1. Jerzy Kułak prezes zarządu spółki tel. 601 350 115, lub tel/faks 83 343 16 32, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Czesław Marciniak główny technolog, tel. 601 781 115 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Paweł Szubartowicz główny księgowy, tel. 506 490 198 lub tel/faks 83 343 16 32, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga: aktualny cennik oraz wzór umowy znajduje się w zakładce: "Działalność - Przyjmowanie odpadów".