Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci
AKCEPTUJĘ

Ułatwienia dostępu

Gospodarowanie odpadami w gminie – nowe wyzwania

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. wspólnie z Rekopolem Organizacją Odzysku Opakowań S.A. kontynuuje cykl spotkań szkoleniowych dla osób chętnych z zakresu szeroko pojętej gospodarki odpadami.

Kolejne odbyło się 5 kwietnia 2017 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

Uczestnikami tego spotkania byli przede wszystkim pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za sprawy związane z gospodarką odpadami z naszego Regionu Północno-Zachodniego oraz przedstawiciele firm zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych w poszczególnych gminach.

Nasz niemal stały prelegent, czyli przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej pan Krzysztof Kawczyński, ponownie zgodził się wygłosić wykład i podzielić się swoją wiedzą z uczestnikami szkolenia. Tematem wykładu stanowiło „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie – nowe wyzwania i obowiązki”.

W ramach wykładu przypomniano zmiany w gospodarce odpadami jakie wprowadzono od 2013 r. Następnie skupiono się na problemach selektywnego zbierania odpadów w gminach wymieniając takie czynniki jak m.in.: niska jakość selektywnej zbiórki, mieszanie odpadów, brak właściwej informacji dla mieszkańców, brak standaryzacji zbiórki, niekiedy mała wiedza i doświadczenie decydentów na poziomach gmin oraz brak faktycznej partycypacji przemysłu w finansowaniu selektywnej zbiórki. W oparciu o to naświetlono także problematykę gospodarki o obiegu zamkniętym, korzyściach oraz skutkach jakie może za sobą nieść jej wprowadzenie w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Głównym bodźcem do zorganizowania tego spotkania i jego tematyka jest niedługo wchodzące w życie (od 01.07.2017 r.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Wokół tego tematu toczyła się także dyskusja po zakończonym wykładzie. W jej trakcie mówiono ponadto o możliwym odzysku energii z odpadów w ciepłownictwie, budowie biogazowni w gminach oraz o ważnym aspekcie różnicowania edukacji ekologicznej względem wszystkim mieszkańców, a nie jedynie wśród dzieci i młodzieży w szkołach.

Na koniec Prezes ZZOK pan Jerzy Kułak przedstawił kondycję selektywnej zbiórki odpadów w Regionie Północno-Zachodnim oraz plany dalszej rozbudowy instalacji ZZOK. W części dyskusyjnej omówił z uczestnikami problematykę nowej selektywnej zbiórki doradzając i wspólnie wypracowując rozwiązania w tym zakresie, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i uszczegółowiając do zabudowy wielorodzinnej.

Jest nam niezmiernie miło zauważyć, że nasze spotkania szkoleniowe cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, toteż zapewniamy o kontynuacji tego przedsięwzięcia. O następnym spotkaniu poinformujemy na łamach naszej strony internetowej. Już teraz zachęcamy do udziału.